Skip to main content

Gizlilik Politikası

City Yatırım olarak, yatırımcı odaklı hizmet felsefesi ve yasal yükümlülüklerimiz ile edinilen veya saklanan yatırımcı bilgilerinin gizliliğini aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde sağlamayı taahhüt ediyoruz.

Kişisel Bilgilerin Toplanması

City Yatırım, yatırımcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerini (isim, telefon, e-posta vb.) talep etmektedir. City Yatırım sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, yatırımcı profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik yatırımcı “sınıflandırma” çalışmaları için sadece City Yatırım bünyesinde kullanılmaktadır. City Yatırım, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır. Yatırımcı bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğumuz durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Yatırımcının sisteme girdiği tüm bilgilere sadece yatırımcı ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece yatırımcının onayı ile değiştirebilmektedir. Yetkililer dışında başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Çerezler (Cookiler)

Yatırımcının, Şirket web sitesini nasıl kullandığına dair bilgi toplamak amacıyla yatırımcının bilgisayarına tanımlama bilgisi (çerez) yerleştirilmesi de Şirket’in bilgi toplama prosedürüne dahildir. Bu bilgi toplama yöntemleri, yatırımcı güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Şirket tarafından kullanılan bu çerezler ziyaretçilerin ne kişisel ne de hesap ne de şifre bilgilerini içerir.

Yatırımcı şahsi bilgilerini Şirket ile paylaşma konusunda gönüllü olduklarını kabul ederler. Bu bilgilerin toplanma amacı, “Yatırımcıyı Tanı” standardını yakalamak ve yatırımcının yaptığı işlemlerde güvenliğini sağlamaktır. Yatırımcılar, Şirket’e kimlikleri hakkında gerçek, güncel ve doğru bilgi vermekle yükümlüdürler. Hileli veya sahte davranış ve tutum içinde bulunmayacaklarını, bir başka şahsın kimliğine bürünmeyeceklerini veya bir başka bir şahsı taklit veya temsil etme amacı gütmeyeceklerini beyan etmek zorundadırlar. Başka isim altında açılan hesaplar tespit edilmesi durumunda dondurulabilir veya şirket tarafından herhangi bir bedel ödemeksizin kapatılabilir.

İfşa Halleri

Şirket, yasal zorunluluk gerektiren özel durumlar veya yatırımcının hesabını korumak ve şahsi bilgilerini güvenliğe almak amacıyla yatırımcının kimliğine ilişkin yapılacak doğrulama çalışmaları gereksinimi haricinde, yatırımcıların açık ve yazılı rızası olmaksızın şahsi ve gizli bilgilerini hiçbir zaman üçüncü bir şahsa açıklamayacaktır. Yatırımcı bilgileri, Şirket’in tabi olduğu düzenleyici kurumlar, yargı ve yürütme mercileri tarafından istendiği takdirde yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklanabilecektir.

Yatırımcı ile İletişim

Şirket, finansal işlemler hakkında bilgi vermek, bilgi sağlamak veya güncel promosyonlarla ilgili bilgilendirmek amacıyla zaman zaman yatırımcılar ile telefon veya e-mail yoluyla irtibata geçebilir. Yatırımcılar, Şirket’e üye olurken onayladıkları şart ve koşullarla kendileri ile bu tarz iletişimde bulunulmasına razı olduklarını kabul ederler. Kendileri ile bu tarz iletişimde bulunulmasını istemeyen yatırımcılarımız, herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterlerse, gönderdiğimiz e-postaların alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirler. Mesajlar daha iyi yatırımcı memnuniyeti ve daha verimli bir işlem altyapısı sunmak amacıyla sadece Şirket yetkilileri tarafından gözden geçirilmek ve saklamak için kullanılabilir. Söz konusu mesajlar, hiçbir şekilde kurum dışı yetkisiz kişilerle paylaşılmaz.

Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Şirket, zaman zaman, bu Gizlilik Politikasında günün gereksinimleri, yatırımcı memnuniyeti ve kanuni sebeplerden dolayı güncellemeler yapabilir. Gizlilik Politikasının değişmesi durumunda, değişen Gizlilik Politikası hemen Şirket web sitesinde yayınlanır ve Şirket web sitesinde bu gibi değişikliklerin bilgisini açıklayan duyuru yapılır. Şirket, yatırımcılara, Şirket web sitesini kullanarak hangi bilgilerin saklandığı ve kullanıldığı hakkında gerekli her türlü desteği sağlamaktadır.

Güvenlik

City Yatırım güvenli yatırımcı alanında ‘’Secure Sockets Layer’’ (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır. 256 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3. şahısların ellerine geçmesi tamamen engellenmiştir.

Uyarı Bildirimi

Bu bildirim City Yatırım tarafından yatırımcılara risk bildirimi amacıyla sunulmuş ve yatırımcı tarafından okunmuş ve anlaşılmış olarak kabul edilir. City Yatırım yatırımcılarının tüm hakları korunma amacıyla üçüncü kişilerle paylaşılmaz ve yatırımcı gizliliğinin korunması için en üst seviyede önlem almaktadır. Perakende Yatırımcı Anlaşması ve Genel Hüküm ve Koşullara eklenen bu açıklama, döviz ticareti ve türev işlemlerde yer alan tüm riskleri ve diğer önemli hususları ifşa edemez veya açıklayamaz. Bu tür işlemlere katılmak, sermayenize yüksek bir risk taşır ve potansiyel olarak bu sermayenin toplam kaybına neden olabilir. İlgili risklerin daha kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını istiyorsanız lütfen daha fazla bilgi için City Yatırım ile iletişime geçin.

Riskleri dikkate alarak, sözleşmelerin niteliğini ve girmekte olduğunuz sözleşmeye dayalı yasal ilişkiyi anlamadığınız sürece, yukarıda adı geçen ürünlerde işlem yapmamalısınız. Döviz türevleri ile yapılan işlemler halkın birçok üyesi için uygun değildir. Deneyiminiz, amaçlarınız, mali durumunuz ve diğer ilgili koşullarınızı dikkate alarak döviz işlemlerinin sizin için uygun olup olmadığını dikkatlice düşünmelisiniz. Şüpheniz varsa, bağımsız finansal tavsiye almanız önerilir. Döviz ve Türev İşlemler Çok Spekülatif ve Risklidir. CFD ve Spot FX Sözleşmelerinin alım satımı oldukça spekülatif ve önemli bir kayıp riski içeriyor; tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir, ancak yalnızca aşağıdaki yatırımcılar için uygun olabilir:

(a) İlgili ekonomik, yasal ve diğer riskleri rızası ile kabul eden;

(b) Türev işlemlerde ve temel varlık türlerinde tecrübeli ve bilgili;

(c) Yatırımcıların sadece marj veya mevduatın değil, sözleşmenin toplam bedelini kaybedebileceği için, marj veya mevduatlarının üzerinde önemli miktarda zarara uğraması mali açıdan mümkün olabilir. Ne CFD ne de Spot FX Sözleşmeleri, emeklilik fonları için uygun yatırım değildir. CFD ve FX işlemleri, en riskli yatırım türleri arasındadır ve büyük kayıplara neden olabilir.

Uzun CFD Pozisyonlarıyla İlgili Riskler

Uzun CFD pozisyonları, piyasada alınan varlığın fiyatının alım satım zamanı arasında artacağını öngörerek CFD’lerin alınması anlamına gelir. CFD’nin açık pozisyonu açıkken, uzun pozisyon sahibi olarak, temel varlığın piyasa fiyatı yükselirse genellikle kar elde edersiniz. Aksine, CFD’nin açık pozisyonu açıkken, temel varlığın piyasa fiyatı düşerse genellikle bir zarar yaşarsınız. Potansiyel kaybınız, bu nedenle yatırılan başlangıç teminatından daha büyük olabilir. Ayrıca, açık pozisyonu korumak için hesabınızdaki marj için yeterli miktarda likiditeye sahip olmadığınız durumlarda pozisyonunuzu kapatmanızın bir sonucu olarak zarar yaşayabilirsiniz.

Kısa CFD Pozisyonlarıyla İlgili Riskler

Kısa CFD pozisyonları, temel varlığın piyasa fiyatının satış zamanı arasında düşeceğini öngörerek CFD’lerin satılması anlamına gelir. Kısa pozisyon sahibi olarak, CFD kısa pozisyonu açıkken temel varlık fiyatı düştükçe genellikle kar elde edersiniz. Ancak, CFD kısa pozisyonu açıkken temel varlık fiyatı yükselirse genellikle bir kayıp yaşarsınız. Potansiyel kaybınız, bu nedenle yatırılan başlangıç teminatından daha büyük olabilir. Ayrıca, açık pozisyonu korumak için hesabınızdaki marj için yeterli miktarda likiditeye sahip olmadığınız durumlarda pozisyonunuzu kapatmanızın bir sonucu olarak zarar yaşayabilirsiniz.

Yüksek Kaldıraç ve Düşük Marj Hızlı Kayıplara Neden Olabilir

Yüksek Kaldıraç, hem CFD’nin hem de Spot FX Sözleşmelerinin belirli bir özelliğidir. Kaldıraç etkisi, CFD’ye yatırılan varlığa yatırım yapmaktan daha riskli hale getirir. Bu durum, işlemin göreceli olarak küçük bir mevduat içerdiği CFD’ye uygulanabilir marjinalleştirme sisteminden kaynaklanmaktadır; böylece, altta yatan varlığın nispeten küçük bir fiyat hareketi ticaretiniz üzerinde orantısız bir şekilde dramatik bir etkiye sahip olabilir. Bu hem avantajlı hem de dezavantajlı olabilir. Lütfen küçük bir fiyat hareketi, mevduatta yüksek kazanç sağlayabilir, ancak size karşı küçük bir fiyat hareketi, mevduata konan parayı aşabilecek önemli kayıplarla sonuçlanabilir. Bu kayıplar hızlı bir şekilde ortaya çıkabilir. Kaldırma kuvveti ne kadar büyük olursa, risk o kadar yüksek olur. Bu nedenle kaldıraç, kısmen yatırımın sonucunu belirler.

Çıkar Çatışmaları

City Yatırım, Yatırımcı Sözleşmesi kapsamında girilen tüm işlemlerin karşı tarafıdır ve bu nedenle, City Yatırım’in çıkarları sizinkilerle çakışabilir. Çıkar çatışması politikamız, City Yatırım’in web sitesinde mevcuttur.

OTC İşlemleri

Bizimle CFD veya Spot FX Sözleşmeleri satarken, bu işlemler tanınmış veya belirlenmiş bir yatırım alışverişi üzerinde yürütülmeyecektir ve OTC (Tezgah Üstü) işlemleri olarak bilinirler. Bizimle girilen tüm pozisyonlar bizimle kapatılacak ve başka herhangi bir varlıkla kapatılmayacaktır. OTC işlemleri, döviz kuru sözleşmelerine yatırım yapmaktan daha büyük bir risk oluşturabilir, çünkü açık pozisyonu kapatma borsası yoktur. Mevcut bir pozisyonu tasfiye etmek, OTC işleminden kaynaklanan pozisyonun değerini değerlendirmek veya riskin maruz kalmasını değerlendirmek imkansız olabilir.

Ticaretin Askıya Alınması

Belli piyasa koşullarında, bir pozisyonu tasfiye etmek zor veya imkansız olabilir ve bu da kaybetme riskini arttırır. Bu, örneğin, temel varlığın fiyatı, bir ticaret oturumunda, temel varlıktaki ticaretin sınırlandırıldığı veya askıya alındığı ölçüde artması veya düşmesi durumunda, hızlı fiyat hareketlerinin gerçekleştiği zamanlarda meydana gelebilir.

Fiyatlar, Marj ve Değerleme Yönetici Markaları Tarafından Yapılıyor ve Başka Yerlerde Bildirilen Fiyatlardan Farklı Olabilir:

City Yatırım, Ticaret Politikaları ve Prosedürleri ve Piyasa Bilgi Formlarına uygun olarak, ticarette kullanılacak fiyatları, Yatırımcı pozisyonlarının değerlemesini ve Marj Gereklerinin belirlenmesini sağlayacaktır. CFD veya Spot FX Sözleşmesinin performansı, City Yatırım tarafından belirlenen fiyatlara ve sözleşmenizin ilişkili olduğu temel varlıktaki piyasa dalgalanmalarına bağlı olacaktır. Bu nedenle, her temel varlık, ilgili CFD’nin sonucunu etkileyen belirli riskler taşır.

Esas Alınan Varlıklara İlişkin Haklar

CFD’lerinizle veya Spot FX Sözleşmelerinizle ilgili temel belgeler veya varlıklarla ilgili haklarınız veya yükümlülükleriniz yoktur. Yatırımcı, CFD’nin hisse senetleri, endeksler, para birimleri ve emtia gibi farklı temel varlıklara sahip olabileceğini bilir.

Döviz riski

Spot FX’e yatırım yapmak temel para biriminiz dışında baz döviz cinsinden listelenmiş olan sözleşmeler ve CFD’ler içerir. CFD veya Spot FX Sözleşmesi temel para biriminiz dışındaki bir para birimi cinsinden düzenlendiği için bir kur riski taşır ve geri dönüşünüz temel para birimine dönüşmesinden etkilenebilir.

City Yatırım jenerik piyasa tavsiyeleri sunarken, bu tür genel tavsiyeler kişisel bir öneri veya yatırım tavsiyesi teşkil etmez ve kişisel koşullarınıza veya yatırım hedeflerinizi dikkate almaz veya bir satın alma veya satma teklifi veya bir teklifin teklifini talep etmez. Yatırımcının City Yatırım ile CFD veya Spot FX Sözleşmesi yapması için verdiği her karar ve bir işlemin Yatırımcı için uygun veya uygun olup olmadığına ilişkin her karar, Yatırımcı tarafından yapılan bağımsız bir karardır. City Yatırım, Danışman olarak hareket etmiyor veya Yatırımcıya bir mütalaa olarak hizmet etmiyor. Yatırımcı, City Yatırım’in Yatırımcıya olan güvene dayalı bir görevine sahip olmadığını ve City Yatırım’in jenerik ticaret önerilerini takiben Yatırımcı ile bağlantılı olarak doğan avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülük, iddia, tazminat, masraf ve harcamalardan sorumlu olmadığını ve bunlarla ilgili hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Tavsiyeler garanti edilmemektedir

City Yatırım tarafından sağlanan jenerik piyasa önerileri sadece City Yatırım’in personelinin kararına dayalıdır ve bu şekilde düşünülmelidir. Yatırımcı, kendi yargılarına dayanan işlemlere girdiğini kabul eder. Sağlanan pazar tavsiyeleri sadece kapsamlıdır. City Yatırım’in jenerik piyasa önerileri güvenilir olduğuna inanılan bilgilere dayanmaktadır, ancak City Yatırım doğruluğu veya eksiksizliğini garanti etmez. Dolayısıyla, bu tür genel tavsiyeler CFD ve / veya Spot FX Sözleşmelerinin ticaretinde doğabilecek riski azaltmaz veya ortadan kaldırmaz. Kârın hiçbir garantisi yoktur. CFD ve Spot FX Sözleşmeleri ticaretinde kâr garantisi veya kayıplardan kaçınma garantisi yoktur. Yatırımcı, City Yatırım’ten veya temsilcilerinin hiçbirinden böyle bir teminat almadı. Yatırımcı, CFD ve Spot FX Sözleşmeleri ticaretinde doğan risklerin farkındadır ve finansal olarak bu riskleri üstlenebilir ve oluşan herhangi bir kayba dayanabilir.

Yatırımcı Açık Pozisyonları Kapatamaz

Sıra dışı ve hızlı bir piyasa fiyat dalgalanmasına veya diğer koşullara neden olabilecek piyasa koşullarından dolayı, yatırımcının belirlediği fiyata yatırımcının pozisyonunu kapatamayabilir ve City Yatırım tarafından uygulanan risk kontrolleri çalışmayabilir. Yatırımcı, bir başarısızlık yüzünden City Yatırım’in sorumluluk kabul etmediğini kabul eder.

İnternet / Elektronik Ticaret

City Yatırım’in ticaret sisteminde işlem yapmak, diğer elektronik ticaret sistemlerinde ve alışılmış veya açık piyasada işlem yapmaktan farklı olabilir. Elektronik ticaret sisteminde işlem yapmak, City Yatırım’in ticaret sistemine veya bireysel yatırımcının sistemine ve City Yatırım’in platformunu bağlayan iletişim altyapısına (örneğin, internet) ilişkili olarak, donanım ve yazılımın başarısızlığı, sistemin durması gibi sistemle ilgili risklere maruz bırakacaktır City Yatırım’in yatırımcıları ile. Herhangi bir sistem hatası sonucu, siparişinizin talimatlarınıza göre yürütülmemesi veya hiç çalıştırılmaması ve pozisyonlarınızı ve marj gereksinimlerini yerine getirmenizi sizi sürekli olarak haberdar edecek yetersizlikler olabilir. Yatırımcı internet üzerinden (internet üzerinden) işlem yaparken, City Yatırım herhangi bir iletim, iletişim sistemi, bilgisayar tesisi veya herhangi bir arıza, bozulma veya arıza nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak doğan herhangi bir talep, kayıp, hasar, masraf ve giderin sorumluluğunu üstlenmez.

Teklif Hataları

Teklif verme hatası oluşursa (Yatırımcı isteklerine verilen yanıtlar dahil), City Yatırım Hesap bakiyelerinde meydana gelen hatalar için sorumlu değildir ve ilgili Hesaptaki düzeltmeleri veya düzeltmeleri yapma hakkını saklı tutar. Bu tür kotasyon hatalarından kaynaklanan ihtilaflar, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve böyle bir hata oluştuğunda ilgili piyasadan, iyi niyetle hareket ederek, City Yatırım tarafından belirlenen fuar piyasa değeri temel alınarak çözümlenir. Hakim olan piyasa, City Yatırım’in ekranımızda yayınladığı fiyatlardan farklı fiyatları temsil ediyorsa, mevcut piyasa fiyatlarına veya bu piyasa fiyatlarına yakın işlemleri gerçekleştirmek için gayret gösterilecektir. Bu hakim piyasa fiyatları, sonuçta Yatırımcının beyanlarına yansıyan fiyatlar olacaktır. Bu, Yatırımcının gerçekleşen ve gerçekleşmemiş kazanç ve zararlarından olumsuz bir şekilde etkilenebilir veya etkilenmeyebilir.

Sözleşmelerin Şartları ve Koşulları

Değişkenlik, likidite ve benzeri gibi risk faktörlerini açıklayan herhangi bir şartı da kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerçekleştirilecek işlemlerin kurallarını ve / veya gerçekleştirilecek işlemlerin şartlarını ve / veya Perakende Yatırımcı Sözleşmesini tam olarak anlamakla sorumlusunuzdur.

Hafta Sonu Riski

Bir hafta sonu (Cuma 22:00 CET – Pazar 23:30 CET) veya finansal piyasalarda genellikle kapanışa yakın bir tatil sırasında piyasaların kapanış yerinden önemli ölçüde farklı bir fiyatla açılmasına neden olabilecek çeşitli durumlar ortaya çıkabilir. City Yatırım yatırımcıları hafta sonları, pazar tatillerinde veya piyasalar genellikle kapalı olduğunda başka zamanlarda emir vermek veya değiştirmek için City Yatırım ticaret sistemini kullanamaz. Bu periyotlarda tutulan açık pozisyonları korumak için bırakılan emir-kayıp emirlerinin, belirlenen fiyattan önemli ölçüde daha kötü seviyelerde gerçekleştirileceği önemli bir risk oluşturabilir.

Masraflar ve Komisyonlar

Ticarete başlamadan önce, sorumlu olduğunuz tüm komisyonların ve diğer masrafların ayrıntılarını bizden öğrenmelisiniz. Bu masraflar, net kar veya zararınızı etkiler.

Para ve Teminat

City Yatırım’e yatırdığınız miktarı depozito olarak kaybetmeyi göze alabileceğinizi kabul edersiniz. Bize para yatırdığınızda, bu genellikle Avrupa’da ve / veya EEA üye bir devlette bulunan bir veya daha fazla yetkili kredi ve / veya bankacılık kurumuyla / veya City Yatırım web sitesinde belirtildiği şekilde ayrılmış bir yatırımcının hesabında tutulacaktır. Ayırılmış bir yatırımcının hesabında para tutmanın, özellikle de City Yatırım tarafından yatırımcının varlıklarını elinde tutmak için emanet edilen herhangi bir üçüncü taraf kuruluşun iflas edilmesi durumunda, tam bir koruma sağlamayacağını kabul edersiniz. Hesap üzerindeki varlıklar önemli ölçüde azaldığında, işlemlere girmeyi bırakma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu nedenle, yatırımcı, sonuçların kendi beklentilerine veya ihtiyaçlarına uygun olmadığı görüşündeyse, varlık yönetimi hizmetini sona erdirmek için hesabının gelişimini kontrol etmeyi taahhüt eder.

Kullanım Koşulları

“Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri ise yatırım danışmanlığı kapsamında olmayıp genel niteliktedir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.”

Eğitim içeriği veya tanıtım sayfalarındaki bilgilerin kullanılması sonucu yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, maddi ve manevi zararlardan, yoksun kalınan kardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan City Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Arbitraj işlemleri, kötü niyetli yazılımlar, platform açıkları, teknik ve likidite aksaklıkları kullanılarak kar elde edilmesinin, hukuken haksız kazanç ve sebepsiz zenginleşme kapsamında değerlendirilme hakkı ile bu sebeplerle bahse konu işlemlerin iptal ve yeniden düzenlenme hakkı saklıdır.

Hesap bilgilerinin 3. kişilerle paylaşılması portföy yönetimi/ortak hesap kapsamına girmekte olup izne tabidir. İzinsiz yapılan bu portföy yönetimi hususunda şirketimiz, bağlı olduğumuz regülasyon kurallarından ötürü sıfır tolerans politikası uygulamaktadır.

City Yatırım bonus kampanya şartlarını belirlerken; işlem koşullarında, ana para çekimi dışındaki para çekimini kapsayan şartlarda, kaldıraç oranlarında ve/veya spread özelliklerinde her aşamada gerekli gördüğü yerlerde dilediği şekilde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklik, yatırımcıya E-posta, sms, arama yolu veya diğer dijital iletişim platformları ile yapılacak olan bildirim ile yürürlüğe girmiş kabul edilecektir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Yargı Yeri

Yatırımcı ile City Yatırım arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar Ticaret Kanunu ve Tüketici Kanunu genel hükümler çerçevesinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde çözüme kavuşturulacaktır. Yatırımcı ile City Yatırım arasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların kapsamı Yatırım Sözleşmelerine dayalı hukuki uyuşmazlık olarak nitelendirilmektedir.

YATIRIMCI RİSK AÇIKLAMALARI VE YUKARIDA BELİRTİLEN TİCARET POLİTİKALARINI OKUMUŞ KABUL EDİLİR. MÜŞTERİNİN BU BİLDİRİMLERİ ONAYLAYARAK HESAP AÇMASI DURUMUNDA ‘GİZLİLİK POLİTİKASI, RİSK BİLDİRİMİ VE KULLANIM KOŞULLARI’NI OKUMUŞ VE KABUL ETMİŞ SAYILACAKTIR.